Мазмұны

Кіріспе 5
1 Компьютердiң сыртқы интерфейстерi 6
1. 1 Интерфейстердiң негiзгi түрлерiнiң мiнездемесi 6
1.2 RS-232C интерфейсінің мінездемесі 7
1.3 IEEE1284 интерфейсінің сипаттамасы 8
1.4 USB интерфейстерінің сипаттамасы 10
2 Компьютердің ішкі интерфейстері 13
2.1 PCI ішкі интерфейсінің сипаты 13
2.2 PCI Express (3GIO) интерфейсі 15
3 Жоба бөлімі 17
3.1 Delphi интерфейсінің элементтері 17
3.2 Drag-and-Drop орын ауыстыру интерфейсі 18
Қорытынды 22
Пайдалынған әдебиеттер тізімі 23
Қосымша А (міндетті)

Кіріспе

Интерфейс (ағылшынша interface- бөлiмнiң бетi, қалқа) – жүйе элементтерінiң арасындағы өзара әрекеттесулердің әдіс, ережелері мен құралдарының жиынтығы.
Бұл ұғым, контекстке байланысты, жеке элементке де (элементтiң интерфейсi), элементтер жиынтығына да (элементтер түйiндесiнiң интерфейсi) бірдей қолданылуы мүмкін.
Курстық жобамның бірінші бөлімінде мен компьютердің сыртқы интерфейстеріне, сонымен қоса интерфейстердің әрбіреуіне жеке сипаттама келтірдім. Интерфейс – кең мағынада алғанда, стандарттармен белгіленген өзара жұмыс iстейтін және тәуелсiз объекттердiң арасындағы шекара. Интерфейс параметрлерді, процедураларды және объекттердiң өзара әрекеттесулерiнің мiнездемесін белгілейді. Интерфейстер қазiргi ақпараттық жүйелердің өзара әрекеттесулерінің негізі болып табылады. Егер кез-келген бір объекттің (дербес компьютер, бағдарламалар, функциялар) интерфейсы өзгермесе, ол объекттің басқа объекттермен әрекеттесу принциптерін өзгертпей, оны модификациялауға мүмкіндік береді.
Екінші бөлімде компьютердің ішкі интерфейстері, сонымен қоса оның түрлері жайында толық ақпарат көрсеттім. Оған қоса ішкі және сыртқы интерфейстердің өзара айырмашылығын аштым.
Ал, үшінші бөлімде мен өзімнің жобамды Delphi тілінде жүзеге асырдым. Яғни, Drag-and-Drop орын ауыстыру интерфейсі арқылы программа құрастырдым.

курстық жұмыс / 23 бет


You must be logged in to leave a reply.