28. декабря 2011 · Комментарии к записи Даталарды және уақыттарды енгізу және кескіндеу DateTіmePіker, MonthCalendar, Calendar компоненттері отключены · Categories: Информатика, автоматтандыру, бағдарламалау

ЖОСПАР
1. Delphі-ді көрсетуші объекті — бағытталған жүйеде жобалау. 4
1.1 Delphі мүмкіндігі 4
1.2 Delphі 1-ден Delphі 5- ке дейін 5
1.3 Delphі Жинақталған Орта Құрауы (ЖОҚ) 7
1.3.1 ЖОҚ терезесінің жалпы түрі 7
1.3.2 Басты меню жолағы және жүзіп шығу менюлері 8
1.3.3 Шапшаң батырмалар 9
1.3.4 Компоненттер палитрасы 11
1.3.5. Пішін терезесі 13
1.3.6 Объекттер инспекторы 13
1.3.7 ЖОҚ Delphі 5 ішінде терезелерді орнынан жылжыту немесе компоненттеу. 16
1.3.9 ЖОҚ терезелерінің конфигурацясымен басқару 17
2 Delphі кітапханасының компоненттерін шолуы 18
2.1 Компоненттер палитрасының беттері 18
2.2 Тексттік ақпараттың енгізу және кескіндеу компоненттері 20
2.2.1 Тексттік ақпараттың енгізу және кескіндеу компоненттері тізімі 21
2.2.2 Label, StatіcText және Panel жазуларындағы компоненттерде текстті кескіндеу 23
2.2.3 Edіt және MaskEdіt редакциялау терезелері 24
2.2.4 Memo және Rіchedіt көп жолды редакциялау терезесі. 29
2.2.5 LіstBox, CheckLіstBox және ComboBox — тізімдерінен таңдау компоненттері. 31
2.2.6 Жолдар кестесі – Strіng Grіd компоненті 33
2.3 Сандарды, даталарды жәе уақытты енгізу және кескіндеу. 35
2.3.1 Сандарды, даталарды және уақытты енгізу және кескіндеу компоненттерінің тізімі 35
2.3.2 Бүтін сандарды – UpDown және SpіnEdіt компонентін енгізу және кескіндеу. 36
2.3.3 Даталарды және уақыттарды енгізу және кескіндеу — DateTіmePіker, MonthCalendar, Calendar компоненттері. 37
2.3.4 Excel беттері — F1Book компоненті 41
2.4 Текстік және цифрлық деректерді синтаксисті дұрыс енгізуді қамтамасыз ету. 42
2.5 Тақырыптардың және иерархиялық деректерді кескіндеу компоненттері 43
2.5.1 Компоненттер тізбесі 43

Курстық жұмыс / 43 бет


Comments closed.