Мазмұны

Кіріспе……..3
Курстық жұмыстың мақсаты…….3
ЖШС «ТаразТрансПасс» автопаркі…..4
Табысы туралы…….4
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы мәлімет….5
Тіршілік қауіпсіздігі…..8
Электрқауіпсіздік…..9
Өртке қарсы іс-шаралар….10
Азаматтық қорғаныс……11
Қоршаған ортаны қорғау…12
Кәсіпорындар туралы мәлімет……14
Қалалық тасмалдың рентабельдік шешім…20
Техникалық баптау мен күрделi жөндеудiң жылдық санын анықтау….21
ТБ бойынша өндiрiстiк бағдарлама…..23
Қорытынды …….24
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…26

Кiрiспе

Автомобиль көлiгi қалалардағы, сондай-ақ ауылдық жерлердегi тұрғындар үшiн де зор маңызға ие болады. Ол халықтық экономикалық жєне мєдени тұрмыстық өмiрiн көтеруi қала мен ауыл арасындағы әлеуметтiк –техникалық, экономкалық жєне мєдени дамуындағы қарама-қайшылықтарды аластатуға, орталық облыстар, елiмiздiң шалғай жатқан аудандарындағы тұрғындардың өмiрiндегi жағдайларды теңестiруге септiгiн тигiзедi. Автомобиль көлiгiнiң басты мiндетi халық шаруашылығы мен тұрғындардың жүктердi материалдық жєне еңбек қорларының мүмкiн боларлық ең төменгi шығындарын пайдалана отырып тасымалдаудағы қажеттiлiгiн сапалы уақытылы қамтамасыз ету болып табылады. Бұл мєселенi шешу жалпы пайдаланудағы автомобиль көлiгiн пайдалануды, жүк жєне тауар айналымдарын арттыруды, материалдық-техникалық негiздi бекiтудi жеке көлiк құралдарын iрi автокөлiк кєсiпорындарда шоғырландыру, жылжымалы тiзбектiң техникалық баптауы мен жөндеуiн жақсартуды талап етедi.

Техникалық пайдалану автомобиль көлiгi жүйесiнiң бiрыңғай түрi болып табылады. Автомобиль көлiгiнiң алдында тұрған маңызды мєселелердiң бiрi автомобильдердiң пайдалану сенiмдiлiгiн арттыру жєне оны ұстауға кететiн шығындарды төмендету болып табылады.
Дегенмен, автобус паркiнiң техникалық күйiн жақсарту өте баяу жүргiзiлуде. Бұл мєселенi шешу бiр жағынан сенiмдiлiгiн жоғары автобустарды техникалық пайдалану єдiстерiн жетiлдiру, еңбек өнiмдiлiгiн арттыру, техникалық баптау жєне жөндеу жұмыстарының еңбек сыйымдылығын төмендету автобустардың жөндеу аралық жүрiсiн арттыру есебiнен қамтамасыз етiледi. Нұсқалған шарттарға қосымша жылжымалы тiзбектiң ақаусыз күйде демеуге қажеттi өндiрiстiк негiздi құру, өндiрiстiк процесстердi механикаландыру жєне автоматтандыру құралдарын кеңiнен енгiзудi талап етедi. Қазiргi уақытта автокөлiк кєсiпорындарындағы өндiрiстiк процесстердi механикаландыру деңгейi салыстырмалы түрде шамалы ғана.

Тарихи тұрғыдан алғанда, елiмiздiң аумағы арқылы шығыстан батысқа жєне керi қарай көлiк легi тоқтаусыз өтiп жатты, ал олардың жылжу жиiлiгi азаятын емес. Қазақстанның мiндетi отандық көлiк –коммуникация кешенiнiң бєсекелестiк қабiлетiн жєне аумағымыз арқылы өтетiн сауда легiнiң ұлғайтылуын қамтамасыз етуде.

Белгiлi-бiр дєрежеде бұл сала бiршама дамыған, ал ұзақ мерзiмдiк келешекте жан-жақты өсу стратегиясына iлесуге тиiс, мұның өзi ұлттық рынокты жан-жақты жетiлдiруге жєне бiздiң көлiк пен коммуникациялық қызметiмiзге ден қоятын жаңа рыноктар iздеуге салды. Бұл стратегия автомобиль жасау, туризм, қызмет жүйесi, жол жєне күрделi құрылыс салаларын барған сайын дамытуға жєне отандық сенiмнiң құнындағы көлiк шығынын кемiтуге жєрдемдесетiн болады.

Курстық жұмыстың мақсаты

Курстық жұмысты орындау мақсатым осы пәннен алатын білімдерді нығайту және болашақта «Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті» курсының теориялық негіздерін өндірісте іс жүзінде мәселелерін шешу үшін пайдалануға үйрету болып табылады.

Курстық жұмысты орындау өндірістік кәсіпорындарды ұйымдастыру және басқарудың экономикалық және құқықтық негіздерін меңгеруге үйретеді, нарықтық экономиканың талаптарына сәйкес келетін болашақ маман ретінде жоғары професссионалдық деңгейде дайындау.

Курстық жұмысты орындау кезінде Қазақстан Республикасының өндірістік кәсіпорындарын акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік негіздерінде құру және жұмыс істеу заңдарымен танысу және сонымен бірге өндірістік менеджменттің жаңа әдістемелерінің, бизнес-жоспардың ең басты принциптерін ұғыну болып табылады.

 Курстық жұмыс / 26 бет


You must be logged in to leave a reply.