Мазмұны
Кіріспе
1. Экономикалық дағдарыс: мәні, түрлері, себептері
1.1. Әлеуметтік-экономикалық дамудың дағдарыстары
1. 2 Экономикалық дағдарыстың пайда болу көздері
2. Экономиканың дамуына дағдарыстың тигізетін әсері
2.1. Дағдарыстан кейінгі елдің дамуын қамтамасыз ету
3. Дүниежүзілік дағдарыс салдарынан экономиканы шығару жолдары
3.1.Әлемдегі қаржылық дағдарыс
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе 

 «Қаржы» терминінің мәнім маңызды,  біріншіден қаржы құқығының қолдану аймағын анықтау үшін,  екішіден – бұл құқық саласын, пәні ақша қатынастары болып табылатын басқа аралас салалардан айыру үшім. Бұл заңы тұрғыдан ақша қатынастарының қаржылық – құқықтық реттелуі императивтілігімен, ал әлеуметтіқ жағынан белгілі бір қатаңдықпен сипатталатындығымен байланысты. Осындай реттелу арқылы мемлекет, мысалы, салық төлеушілердің ақшасым өзінің меншіқтігіңе алады, ақшаны қалай пайдаланатындағын нұсқайды және тағы басқалар.

«Қаржы» категориясының үш мәнім бөліп көрсетүге болады:

Кем мағынасында «қаржы» ұғыма «ақша» ұғымының синонимі реімде қолданылады. Мемлекеттін, адам қаржысының тапшылығы туралы айтса, онда әркімге ол адамның ақша қиыншылығын қөріп жатқана түсімікті. Кейбір экономистер де осы ұғымды қолдайды. Сондықтан, осы пікірге сәйкес, қаржымы былайша жіктейді: аламаттардың қаржысы, зайды тұлғалардың қаржысы, мемлекеттік – ауламақтық бірлестіктер қаржысы және мемлекет қаржысы.

Алайда, «қаржы» ұғымынаң туымдайтын «қаржы» құқығы» категориясының болуы, олардың ақшамен ұксатығына кумән туғызады.

Осының негізінде мемлекет және заңды тұлқамтитын «қаржы» ұғымының тар мағынасы бар.

Ақша қатынастарының қаржыға жатқызу мына екі критерийді пайдалануға негізделеді:

а) ақша операцияларының субъектілері – мемлекет және заңды тұлғалар.

б) айқындалу аумағы – бөліну сатысы.

Занды тұлғалардың мемлекеттік және мемлекеттік емес болуы, ал ақша қорының сәйкес жеке және мемлекеттік болуы мумкіндігінен қаржымы жеке және мемлекеттік деп болу пайда болды.

«Жеке қаржы» категориясы жеке меншік нысанына ие ақшамен ақшамен, «мемлекеттік қаржы» категориясы мемлекеттік меншіктегі ақшамен байланысты.

Арнаулы мағымадағы қаржы дегеніміз ақша қаржы қорларындағы қоғамдық өнімді бөлу процесіндегі тек мемлекеттік ақша.

Поль Мари Годме (Франция) қаржы құқығы аумағына тек мемлекеттік қаржы жатады деп санайды. Жекеленген тулғаларға немесе жеке бірлестіктерге тиісті құндылықтар, ақша, ақша міндеттемелеі сияқтылар жататын жеке қаржыларға билік ету жеке құқық нормаларымен сәйкес жүзеге асырылады. Мұнымен қоса, оның көрсетуі бойынша, мемлекеттік және жеке қаржыларждың арасындағы неғізғі айырмашылығы: жеке қаржының жай-куйі мен өсуі нарықтық экономиканың зандарына тәуелді болады, ал мемлекеттік қаржының жай-куйі мен өсуі мемлекеттің шешімімен және жария билігінің іс-әрекеттерімен анықталады.

 Курстық жұмыс / 32 бет


You must be logged in to leave a reply.