МАЗМҰНЫ

Кіріспе………3

I. Қазақстан Республикасында аудиттік қызметті нормативтік-құқықтық реттеу жүйесі
1.1. Қазақстанда аудиторлық қызметті реттеуші нормативтік-құқықтық актілер және ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы және басқа да заңдар аясы……4-6
1.2. аудиторлық қызметті реттеуші мемлекеттік органдардың және қоғамдық ұйымдардың міндетті қызметтері (функциялары)….7-9
1.3. Аудиторларды кәсіби аттестациялау және лицензиялау жүйесі және Қазақстанда аудиторлардың білім алуы жағдайы….10-11

II. Аудит стандарттары мен негізгі принциптері
2.1. Қазақстандағы халықаралық аудит стандарттары…….12-14
2.2. Аудиттің фирмаішілік стандарттары……..15-16
2.3. Аудиттің негізгі принциптері – аудит өткізу алдындағы негізгі процедуралар……17-25

III. Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметті нормативтік-құқықтық реттеуді жеділдіру жолдары
3.1. Қазақстан Республикасы аудиторлық қызмет нарығының институтционалдық негізі……26-31

Қорытынды…….32
Қолданылған әдебиеттер…….33
Қосымшалар….34-35

Кіріспе 

Қазақстан Республикасында  нарықтық қатынастың дамуы шаруашылық әдістерін және формаларын қайта өзгертудің объективті қажеттілігін тудырады. Әміршілдік-әкімшілік жүйеде  кеңінен тараған қоғамдық мүлікті талан-таражға салу  нарықтық экономиканың ажырамас атрибуты болып  табылатын іскерлік  және ұқыптылықпен орын алмастырды.

Нарық жағдайында  бейімделудің қиындығына қарамастан, елде ғылыми-теникалық саясат, маңызды теориялық және іс-тәжірибелік білім саласына айналатын  нақты ғылыми әзірлемелерді жинақтаумен әлеуметтік-экономикалық қызметтің жаңа әрі озық  нарықтық  бағытын түбегейлі және қолданбалы зерттеу белсенділікпен  жүргізілуде. Елдің  микроэкономикасын  басқару құпралына аса қажетті әр түрлі бизнес салаларындағы шаруашылық жүргізуші  субъектілер қызметін талдау, аудит  және басқару есебі сияқты арнайы ғылымдар мен оқыту  пәндеріне айрықша маңыз беріліп отыр.

Қазақстанда нарықтық қатынастар енгізілуімен бірге экономикалық субъектілердің қаржылық қорытынды есебін пайдаланушылардың қажеттіліктерін ол ақпараттардың  дұрыстығын дәлелдеу түрінде  қамтамасыз етуші  тәуелсіз бақылау жүйесі өркендеп дамып келеді. Аудиторллық қызметті реттеуші стандарттар енгізілуде, аудиторлар  жұмыстарының сапасына  кәсіби бақылау  жүйесі жақсарып келеді, сондай-ақ, бұл салада кәсіби мамандар даярлауға  қосымша  талаптар қойылуда.

Бухгалтерлік есепті  реформалау жіне аудитті ұйымдасытрудың озық тәжірибесі Халықаралық валюталық қордың (ХВҚ), Бүкіләлемдік банктің, Халықаралық даму бойынша америка агенттігінің (ЮСАИД), Еуропалық Одақтың  (ЕО) және британдық кеңестің белсенді қатысуымен өткізілгендіктен, оны  құраудың  ағылшын-американдық үлгісы негіз етіп алынды. Бухгалтерлік есеп пен аудитті жетілдіру бойынша ұсыныс Конституцция, Азаматтық Кодекс, Бюджет Кодексі, Салық Кодексі, «Банкрот туралы», «Ақша аударымы мен төлемде туралы» заңдардың және қосымша компания, фирма мен коммерциялық  ұйымдардың қызметін реттейтін Қазақстан Республкиасының  басқа да  нормативтік-құқықтық актілер  талаптарын ескеру арқылы әзірленді.

 Курстық жұмыс / 35 бет


You must be logged in to leave a reply.